Các địa phương, đơn vị phải xin lỗi tổ chức, cá nhân nếu giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn

Xã hội 19-06-2024

Chiều 17.6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06. Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có ông Nguyễn Hồng Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhật Quang