Chia sẻ:

Các địa phương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xã hội 30-09-2021

Có thể nói Nghị quyết 68 của Chính phủ là chính sách rất thiết thực hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI