Các giải pháp phát triển cây lúa bền vững

Kinh tế 09-08-2023

Việc giảm lượng phân bón vô cơ và lựa chọn các sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm chuyên dùng cho lúa giúp cây lúa hấp thụ phân bón tốt hơn và phát thải khí CO2, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, giảm số lần và lượng phân bón nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

BNN