Các hãng hàng không bán vé đúng quy định

Kinh tế 13-05-2024

Các hãng tăng giá vé máy bay nhưng vẫn "nằm trong khung giá" và "đúng quy định". Thông tin này nằm trong báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải.

BTNO