Các quy định của pháp luật liên quan đến việc thuê nhà ở

Pháp luật 07-06-2024

Tây Ninh cũng là tỉnh có nhiều khu công nghiệp. Do đó, người dân từ các tỉnh, thành, địa phương khác đến đây để học tập, lao động và làm việc. Cũng chính từ đó, các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động này thường xuyên xảy ra.

TVPL