Các rạn san hô trên toàn cầu đang bị tẩy trắng

Ngày 8.6 là Ngày Đại dương Thế giới. Vấn đề khiến các nhà khoa học nhức nhối nhất hiện nay chính là các rạn san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt do khủng hoảng khí hậu khiến nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục.

BTNO