Các trạm dừng chân–Nơi liên kết quảng bá đặc sản địa phương

Kinh tế 31-01-2024

Trạm dừng chân ngoài chức năng là nơi du khách nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, còn là nơi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến du khách. Không chỉ vậy, các trạm dừng chân trong tỉnh còn là nơi các doanh nghiệp liên kết hỗ trợ, giới thiệu quảng bá sản phẩm của nhau.

Tấn Hưng–Khánh Duy