Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trả lời thoả đáng

Chính trị 03-12-2022

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức sáng 1.12, các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và nhân dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tỉnh tiếp thu, giải trình và làm rõ tại hội nghị được đại biểu và nhân dân đồng thuận đánh giá cao.

Tố Tuấn