Chia sẻ:

Cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sầu riêng

Kinh tế 24-06-2021

Cũng như các loại cây trồng khác, cây sầu riêng có những đối tượng gây hại làm ảnh hưởng đến sản lượng, năng suất. Do đó, bà con nông dân cần chú ý thăm vườn thường xuyên, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời để mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI