Chia sẻ:

Cắm chốt–ngăn dòng đại dịch

Pháp luật 06-03-2020

Gần 2 tháng qua, không riêng gì các điểm chốt cận kề hai bên cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, mà tất cả các điểm chốt còn lại cả trên địa bàn Mộc Bài và Phước Chỉ đều phải căng mình chống dịch, tạo nên một lũy thép liên hoàn trên vùng biên giới này.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI