Cần áp dụng các biện pháp sử dụng nước hồ Dầu Tiếng hiệu quả, tiết kiệm

Xã hội 02-06-2023

Theo dự báo lượng nước hồ Dầu Tiếng năm nay thấp hơn mọi năm do lượng mưa ít hơn hàng năm. Đến thời điểm hiện tại, theo đại diện Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi miền Nam thì mực nước hồ Dầu Tiếng thấp hơn mực nước trung bình thời điểm này năm 2022 khoảng hơn 1m. 

Thế Nhân – Khánh Duy