Cần chương trình ngắn hạn đối phó khó khăn nền kinh tế

Kinh tế 04-06-2023

Bên lề Quốc hội, các đại biểu cho rằng, giai đoạn tới nền kinh tế còn nhiều khó khăn tuy nhiên vẫn còn nhiều động lực cho tăng trưởng kinh tế. Nếu có chính sách tốt để phát huy những động lực này thì nền kinh tế sẽ vực dậy khó khăn, phục hồi tăng trưởng.

BTNO