Căn cước công dân có gắn chip thay thế những giấy tờ gì?

Pháp luật 06-05-2021

Khi được tích hợp, thẻ Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế được một số loại giấy tờ, giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính, ngân hàng, bảo hiểm...

BTNO