Chia sẻ:

Cần đảm bảo an toàn hành lang trên các tuyến kênh

Xã hội 20-11-2019

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến kênh, người tham gia giao thông cần phải quan sát, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI