Chia sẻ:

Cần làm rõ một hoạt động liên quan đến hóa chất và xả rác quy mô lớn ra môi trường

Xã hội 10-07-2019
Tại sao một hoạt động có liên quan đến hóa chất và xả rác với quy mô lớn như vậy… vẫn tồn tại được trong nhiều năm, trong khi chưa có giấy phép?

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI