Cần minh bạch các thông tin quy hoạch

Xã hội 16-11-2022

Đây là kiến nghị của cử tri phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh trong buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND 2 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Nguyễn Thanh Ngọc– Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh.

Vũ Nguyệt