Cân nhắc lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với môn Lịch sử

Giáo dục 26-05-2022

Trước sự lên tiếng của cử tri và các đại biểu về vấn đề dạy lịch sử bắt buộc tại cấp THPT, tại phiên họp sáng 24.5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, đại diện Chính phủ cho biết sẽ tiếp thu nội dung này. Tuy nhiên, thay đổi môn lịch sử từ tự chọn thành bắt buộc sẽ đặt ra thách thức lớn về sửa đổi tổng thể chương trình.

Tố Tuấn – Thanh Hải