Cân nhắc sớm giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Kinh tế 05-06-2022

Thưa quý vị! xăng là nhiên liệu gốc hóa thạch, không tái tạo, cần phải sử dụng tiết kiệm. Hầu hết các nước trên thế giới đều thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng. Theo Bộ Tài chính đây là sắc thuế phù hợp với mặt hàng này.

BTNO