Chia sẻ:

Cần sớm khai quật và quy hoạch lại khu di tích lịch sử văn hóa Bến Đình

Năm 1998, khu di tích này đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và khoanh vùng bảo vệ 3 khu vực với tổng diện tích 7,5 ha.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI