Chia sẻ:

Cần tăng cường giám sát việc xử lý bãi rác nguy hại

Xã hội 31-07-2019
Chỉ cần cào lớp đất phủ trên là lộ ra chất thải màu đen. Đống phế phẩm chất dẻo khá cao, nhiều màu sắc, được thải ra từ bồn nấu hoá chất đã bị cào bằng, thậm chí có chỗ còn lấn tràn xuống tận bờ suối liền kề.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI