Cần tăng cường quản lý bán hàng Online

Pháp luật 07-06-2024

Cần phải tăng cường quản lý thương mại điện tử để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời tránh thất thu thuế. Đây là ý kiến của các Đại biểu mà THTT ghi nhận được bên hành lang Quốc hội sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương.

BTNO