Cần tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tại phiên tòa

Pháp luật 30-05-2024

Điều 141 dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi có quy định, việc ghi âm lời nói, ghi hình tại phiên tòa chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án khi có sự cho phép của chủ tọa phiên tòa, phiên họp.  Với quy định này, nhiều ý kiến ĐBQH bày tỏ sự băn khoăn vì sẽ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin, tác nghiệp của nhà báo trong các phiên tòa.

BTNO