Cần thay đổi để loại hình xe buýt phát triển bền vững

Xã hội 14-06-2022

Trong thực tế, loại hình phương tiện vận tải xe khách tuyến cố định trong tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, tạo sự cạnh tranh về xe chất lượng cao, cũng như dịch vụ phục vụ hành khách của các doanh nghiệp để thu hút khách. Trái với nó, loại hình hoạt động của loại hình xe buýt trong tỉnh lại rơi vào cảnh ảm đạm…

Thế Nhân–Khánh Duy