Cần thống nhất tỷ lệ đô thị hoá

Kinh tế 22-09-2023

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh, sáng 22.9, sau khi các đơn vị thông qua tờ trình Nghị quyết, bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thông qua các báo cáo thẩm tra.

Vũ Nguyệt - Nhật Quang