Cần xem xét để sửa một số bất cập trong Luật Đầu tư công

Chính trị 11-06-2022

Phát biểu tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, ông Trần Hữu Hậu, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đặt vấn đề liên quan đến những bất cập, hạn chế trong thực hiện Luật Đầu tư công.

Tố Tuấn