Cảnh báo bài đăng giả mạo kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân nghèo

Pháp luật 12-03-2024

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt bài đăng và chia sẻ thông tin kêu gọi giúp đỡ một bệnh nhân là sinh viên nghèo gặp tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, theo Bệnh viện Đà Nẵng tại cơ sở y tế này không có trường hợp người bệnh  nào như các trang mạng xã hội đang đăng tải.

BTNO