Cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới COVID-19

Dịch Covid-19 đang có xu hướng trở lại trong thời gian gần đây. Theo WHO, khoảng 10 nghìn trường hợp tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2023, khiến nhiều nước phải cảnh báo về làn sóng lây nhiễm biến thể mới.

BTNO