Cảnh báo một số website người dùng Internet cần tránh

Pháp luật 21-02-2024

Theo ghi nhận của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam thì gần đây có khoảng 224 phản ánh của người dùng Internet Việt Nam về tình trạng website giả mạo, lừa đảo.

BTNO