Chia sẻ:

Cảnh báo tình trạng giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông

Pháp luật 29-04-2021

Hiện nay, tại các trường học, vùng nông thôn còn những trường hợp cha mẹ hoặc người thân giao xe cho con em của mình điều khiển đi học, đi làm. Những đối tượng này chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI