Cảnh báo về mua bán trái phiếu lòng vòng

Kinh tế 25-05-2022

Bộ Tài chính khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận thông tin, chuyển vốn lòng vòng, hoặc lách luật đối với các giao dịch trái phiếu.

BTNO