Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội

Pháp luật 29-11-2021

Thời gian gần đây, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn cũ và mới khác nhau, trong đó có sử dụng công nghệ cao, thực hiện hành vi trên "không gian mạng". Điểm chung đó là lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin kiểm chứng của bị hại để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

BTNO