Cắt tóc miễn phí đây, bà con ơi!

Khách đi ngang qua đây dễ nhận ra hoạt động qua tấm băng rôn với dòng chữ “Cắt tóc miễn phí”, cùng những chiếc ghế nhựa được kê ngay ngắn trên vỉa hè. Các bạn nhiệt tình chào mời để xoá tan sự ngại ngùng của khách.

ATCS