Câu chuyện "trồng người"!

Giáo dục 20-11-2023

Trước khi đến với nghề dạy học, một người học sư phạm theo ước nguyện của cha, người còn lại từng muốn trở thành cảnh sát hình sự. Nhưng, nghề chọn người, sau hàng chục năm gắn bó với phấn trắng bảng đen, họ cho biết không có gì nuối tiếc và bản thân cũng không thay đổi nếu được chọn lại từ đầu.

Hoàng Yến - Việt Đông