Chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ thuế đất đai

Pháp luật 21-03-2023

Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế.

BTNO