Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xe taxi trên địa bàn tỉnh

Xã hội 31-05-2024

Cùng với sự phát triển du lịch nhanh chóng của tỉnh, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh cũng phát triển, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã taxi hoạt động góp phần tạo thuận lợi cho hành khách dễ dàng lựa chọn phương tiện di chuyển.

Tầm Hoan–Khánh Duy