Chia sẻ:

Châu Thành: Giao ban đối ngoại định kỳ với các huyện giáp biên

Chính trị 23-07-2018
Trong Quý II.2018, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa huyện Châu Thành với các huyện giáp biên Romeas Haek, Romduol và Svay Theab luôn ổn định.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI