Chia sẻ:

Chế độ tài sản theo thỏa thuận được thực hiện như thế nào?

Pháp luật 12-11-2020

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI