Chế độ tiền thưởng và làm thêm giờ Tết Dương lịch 2023

Pháp luật 31-12-2022

Việc thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch 2023 không phải là khoản bắt buộc mà phụ thuộc vào tình hình kinh tế, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

GGLS