Chia sẻ:

Chi bộ, cơ sở Đảng “đỡ đầu” hộ nghèo: MÔ HÌNH ĐẬM NHÂN VĂN

Chính trị 11-04-2019

Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng cách làm sáng tạo của Huyện ủy Tân Châu về phân bổ đối tượng giảm nghèo cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã bước đầu phát huy hiệu quả...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI