Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng:
Nỗ lực thực hiện các giải pháp thu, bảo đảm dự toán thu NSNN năm 2024

Kinh tế 15-05-2024

Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, thu hồi nợ thuế quá hạn có khả năng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024 được giao.

Hoàng Yến