Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Pháp luật 11-05-2022

Thông thường, nhiều người trong xã hội khi nói đến chia tài sản của vợ chồng thì họ thường nghĩ là chỉ khi vợ chồng ly hôn thì mới nghĩ đến việc chia tài sản chung. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung”. 

TVPL