Chia sẻ:

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội 16-10-2021

BHTN được coi là chính sách an sinh xã hội hữu ích với người lao động, là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động khi chẳng may bị mất việc làm.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI