Chợ truyền thống ế ẩm: Vì đâu nên nỗi!

Kinh tế 08-04-2024

Để chợ truyền thống có sức hút trở lại, tiểu thương cần nỗ lực đổi mới tư duy và cách làm trong việc thực hiện cuộc “cách mạng” văn hoá kinh doanh, tạo lòng tin và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Vũ Nguyệt