Chợ truyền thống xuống cấp, ế ẩm

Xã hội 05-06-2023

Nhiều tháng nay, tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Tây Ninh đặc biệt là các tiểu thương kinh doanh quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh “lỗ vốn” vì chợ ế ẩm.

Vũ Nguyệt