Chia sẻ:

Cho vay lãi nặng và những vấn đề pháp luật liên quan

Pháp luật 13-05-2021

Hành vi cho vay lãi nặng là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: tội cố ý gây thương thương tích, cưỡng đoạt tài sản… Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Bộ luật hình sự năm 2015 được xếp ở nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ...

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI