Chủ động cải thiện chất lượng nguồn nước trên rạch Tây Ninh

Xã hội 04-06-2024

Trong thời gian tới, trường hợp chất lượng nguồn nước trên rạch Tây Ninh bị tái ô nhiễm, Ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục xả nước từ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng để cải thiện chất lượng nguồn nước của rạch.

Vũ Nguyệt