Chủ động đối phó theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống sốt xuất huyết

Để giải quyết triệt để các ổ dịch SXH, không chỉ diệt lăng quăng, muỗi ở các hộ gia đình mà cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi ở các địa điểm công cộng như: cơ quan, công ty, trường học, chợ dân sinh, hàng quán, nơi tập trung đông người.

Tâm Giang- Ngọc Bích