Chủ động phòng, chống dịch A/H5N1

Từ năm 2018 đến nay, tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), nguy cơ bùng phát dịch bệnh cúm A/H5N1 trên địa bàn tỉnh đang ở mức cao, người dân và doanh nghiệp chăn nuôi cần đề cao cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Vũ Nguyệt