Chủ động tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh

Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1999 ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Nhật Quang