Chủ tịch Cuba công du các nước vùng Caribe

Thế giới 07-12-2022

Hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã bắt đầu chuyến công du các quốc gia Caribe. Trong khuôn khổ chuyến công du, Chủ tịch Cuba sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực dự kiến diễn ra tại Barbados vào tuần tới.

BTNO